Nieuws
02.08.2021

Informatie voor klanten Augustus 2021

Nieuwe EU-vereiste: oplossing voor bescherming tegen klokkenluiders moet in 2021 door bijna alle bedrijven verplicht worden ingevoerd.

Reageer vroeg - de nieuwe EU-klokkenluidersrichtlijn: Als gevolg van wettelijke voorschriften van de EU (EU 2019/1937) voor de bescherming van klokkenluiders moeten alle ondernemingen in Duitsland met 50 werknemers of meer of met een omzet van 10 miljoen euro of meer vóór 17 december 2021 een professioneel klokkenluidersysteem opzetten. Via dit systeem moeten werknemers (potentiële) inbreuken op de wet binnen hun respectieve organisatie anoniem kunnen melden via vooraf bepaalde processen. De klokkenluidersrichtlijn van de EU zal een vergelijkbaar effect hebben als de GDPR, aangezien zij van invloed is op alle Europese bedrijven met meer dan 50 werknemers of een omzet van meer dan 10 miljoen euro en zal resulteren in vergelijkbare boetes bij niet-naleving. De richtlijn schrijft voor dat u uw werknemers in uw bedrijf de mogelijkheid biedt om anoniem overtredingen van de wet te melden.