Nieuws
22.12.2023

Vastgoedinvesteerders in Duitsland opgelet!

Onroerendgoedbelasting (Grundsteuerwertbescheide): Succesvolle spoedaanvragen tegen de aanslagbiljetten - Het Duitse Hof heeft ernstige twijfels over grondwettigheid

Op 23 november 2023 heeft het Finanzgericht (Duitse rechtbank voor belastingzaken) van Rijnland-Palts de opschorting van de uitvoering van twee taxatieaanslagen voor de onroerendgoedbelasting die door de belastingautoriteiten in overeenstemming met de nieuwe taxatieregels in twee spoedeisende verzoeken zijn uitgevaardigd, gestopt omdat er ernstige twijfels bestaan over de wettigheid van de aanslagen en de grondwettigheid van de wettelijke taxatieregels van het federale model.

De rechtbank betwijfelt ten zeerste of de nieuwe waarderingsmethode voor vastgoedwaarden in overeenstemming is met de beginselen van het algemene gelijkheidsbeginsel van de Duitse grondwet. Zij betwijfelt met name of de bepalingen van de waardebepalingswet überhaupt geschikt zijn om werkelijke waardeverschillen adequaat weer te geven. Zij vreest voor "waardeverstoringen die in strijd zijn met de gelijkheid" voor het gehele kerngebied van de taxatie van onroerend goed als gevolg van de vele wettelijke standaardiseringen en generalisaties. Bovendien zouden alle individuele omstandigheden van de specifiek getaxeerde eigendommen "bijna volledig" worden verwaarloosd. De gekozen regelgevende techniek resulteert in een "nivellering van de taxatie van onroerende goederen in strijd met gelijkheid". Onroerend goed op A-1 locaties zouden systematisch ondergewaardeerd worden en eigendommen op minder aantrekkelijke locaties of in slechtere structurele staat of met kenmerken van mindere kwaliteit zouden overgewaardeerd worden.

Alle eigenaars van onroerend goed die een aanslag hebben ontvangen op basis van het nieuwe federale model moeten daarom dringend nagaan of ze in beroep moeten gaan tegen de aanslag. Het is belangrijk om altijd tegelijkertijd opschorting van tenuitvoerlegging aan te vragen. Er moet rekening worden gehouden met de argumentatie van de huidige beslissingen van Finanzgericht van Rijnland-Palts. De beslissingen zijn nog niet juridisch bindend. Verdere ontwikkelingen moeten daarom nog worden afgewacht.

Bron: Besluit Finanzgericht Rijnland-Palts, 23-11-2023, 4 V 1295/23 en 4 V 1429/23)

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Nicki Welchering, welchering@alpmann-froehlich.de

Contactpersoon