Privacyverklaring

Privacyverklaring van ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Privacyverklaring website

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1
Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

1.2
Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

a)
De verantwoordelijke partij overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO) is ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Kirchstraße 36, 48282 Emsdetten (zie ons impressum op www.alpmann-froehlich.de/nl/afdruk/).

b)
Anderzijds zijn de verantwoordelijke personen overeenkomstig artikel 4, lid 7, DSGVO de notarissen

Johannes Dokters,
Robert Nollmann,
Dr. Hansjörg Piehl, LL.M.,
Dr. Christian Stolze,
Katja Glaß,
elk met officiële verblijfplaats in Emsdetten: Kirchstraße 36, 48282 Emsdetten

Holger Bußkamp,
Jens Glaß,
Julia Adler,
elk met officiële verblijfplaats in Münster: Verspoel 12, 48143 Münster

Martin Breinlich,
Manfred Richter,
Thomas Dillmann, LL.M.,
elk met officiële verblijfplaats in Rheine: Münsterstraße 53, 48431 Rheine

c)
Verdere verantwoordelijken, voor zover zij als curator zijn aangesteld, zijn de advocaten

Holger Domeyer
Yorck Eymelt
Dirk Hofschulte

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming bij rechtsanwalt@dr-tykwer.de.

1.3
Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de respectieve processen. Daarbij zullen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagperiode vermelden.

2. uw rechten

2.1
U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- Recht op informatie, art. 15 DSGVO

- Recht op rectificatie of wissing, art. 16 en 17 DSGVO

- Recht op beperking van de verwerking, art. 18 DSGVO

- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking, art. 21 DSGVO

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 DSGVO.

2.2
U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

3. het verzamelen van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

3.1
In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO):

- IP-adres

- Datum en tijdstip van het verzoek

- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

- Toegangsstatus/HTTP-statuscode

- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

- Website waar het verzoek vandaan kwam

- browser

- Besturingssysteem en zijn interface

- taal en versie van de browsersoftware.

3.2
Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het Internetaanbod in het algemeen gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.

3.3
Gebruik van cookies:

a)
Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

- Voorbijgaande cookies (voor dit doel b)

- Persistente cookies (zie c).

b)
Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c)
Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d)
U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u dan wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4. contactformulier

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

5 Toepassingen

5.1
U kunt op onze website onder "Careers" kennis nemen van vacatures in ons bedrijf en vervolgens per e-mail of per post solliciteren.

Wij bewaren de documenten die u ons toestuurt voor de duur van de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag is § 26 lid 1 BDSG.

5.2
Wij bewaren de documenten die u ons toestuurt voor de duur van de sollicitatieprocedure. Als u niet wordt aangenomen, gebeurt dit uiterlijk zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure.

Zodra wij voornemens zijn de documenten die u ons hebt toegezonden langer te bewaren dan de duur van de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld omdat uw sollicitatie in aanmerking kan komen voor een andere personeelsadvertentie, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

6 Inschrijvingsformulier voor kantoorevenementen

U hebt de mogelijkheid om u via onze website in te schrijven voor informatieve evenementen van ons advocatenkantoor. Daartoe dient u uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer in te vullen in het daarvoor bestemde registratievenster. Wij slaan deze gegevens op om uw registratie te verwerken. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een registratie worden doorgegeven en opgeslagen, is art. 6, lid 1, onder a), DSGVO.

7 Crediteuren Informatie Systeem

De in artikel 1, lid 2, onder c), bedoelde advocaten kunnen in hun hoedanigheid van curator informatie aan schuldeisers verstrekken in geselecteerde.

8. SSL - encryptie

Om uw verzonden gegevens zo goed mogelijk te beschermen, gebruiken wij SSL-codering. U herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel "https://" in de paginalink in de adresregel van uw browser. Onversleutelde pagina's zijn gemarkeerd met "http://".

Alle gegevens die u naar deze website verstuurt - bijvoorbeeld bij het aanvragen of inloggen - kunnen dankzij SSL-versleuteling niet door derden worden gelezen.

9 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door Google door de browser plug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en installeer de browser plugin.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code voor het geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking).

10 Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website. Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google, dat u kunt raadplegen op https://policies.google.com/privacy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

11 Microsoft Teams

Wij gebruiken Microsoft Teams als communicatieplatform voor vergaderingen met cliënten en evenementen van het advocatenkantoor.

"Microsoft Teams" is een dienst van Microsoft Corporation. Het huidige privacybeleid van Microsoft kan hier worden geraadpleegd:

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Alleen de persoonsgegevens die u gebruikt voor deelname, d.w.z. gebruikersgegevens zoals weergavenaam ("Display Name"), e-mailadres en profielfoto, zullen worden gebruikt om het evenement uit te voeren. Vergadermetadata zoals datum, tijd, vergader-ID, telefoonnummer en locatie worden ook verzameld.

Als u Microsoft Teams gebruikt, hebben de andere deelnemers aan de vergadering/evenement toegang tot de bestanden die u hebt gepost (scherm delen) en opmerkingen (chatfunctie), en als u de video- en audiofunctie gebruikt, hebben ze toegang tot uw beeld en stem, evenals uw weergavenaam en profielfoto. Als u Microsoft Teams gebruikt, kunt u zowel de microfoon als de camera op uw eindapparaat uitschakelen via de Microsoft Teams-toepassing om deze toegang te beperken.

Er is geen opname of opslag van de vergadering/gebeurtenis. De verwerkte persoonsgegevens zullen onmiddellijk na het evenement worden gewist.

Het gebruik van Microsoft Teams vindt plaats in het kader van een contract voor orderverwerking. Microsoft verwerkt dus persoonsgegevens namens ons. Microsoft mag deze dan ook alleen volgens onze instructies en voor onze doeleinden gebruiken en niet voor eigen doeleinden, d.w.z. noch voor reclame, noch om ze aan derden door te geven.

Gegevensverwerking in verband met het gebruik van Microsoft Teams buiten de Europese Unie (EU) vindt in beginsel niet plaats, aangezien wij onze opslaglocatie hebben beperkt tot datacentra in de Europese Unie. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat Amerikaanse opsporingsinstanties toegang hebben tot de gegevens die Microsoft krachtens de Amerikaanse wetgeving verwerkt.

De rechtsgrondslag voor de opgedragen verwerking is art. 28 DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van de deelname aan een vergadering en/of klantenevenement via Microsoft Teams worden verzonden en opgeslagen, is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

© 2022 ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH