Laura Markink
  • Expertises: Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Dutch Desk
  • Jaargang: 1986
  • Advocaat sinds: 2014
  • Talen: Duits, Engels, Nederlands
  • Opleiding:
    • Westfaalse Wilhelms-Universiteit Münster
    • Aanvullende studies in een vakspecifieke vreemde-talenopleiding op het gebied van Engels/gewoon recht (FFA)