Onroerend goed recht

Onroerend goed bij ALPMANN FRÖHLICH

Wij adviseren en vertegenwoordigen u bij alle juridische kwesties omtrent onroerend goed. De leden van ons team beschikken over specialistische kennis en ervaring, onder meer op het gebied van het opstellen en uitvoeren van (notariële) contracten, publiekrecht, bouw- en architectenrecht, alsook vennootschaps- en fiscaal recht.

Onze aanpak. To the point.

Wij lossen de problemen in het kader van de ontwikkeling van vastgoed, het onderhoud en de overdracht van onroerend goed in uw belang tijdig, duurzaam en kostenbewust op. Wij werken met name voor investeerders, projectontwikkelaars, publieke opdrachtgevers, vermogensbeheerders, commerciële huurders en verhuurders, family offices en particulieren - en vaak ook grensoverschrijdend.

Advocaten voor vastgoedrecht in ons advocatenkantoor.

Onroerend goed transacties

 • Due diligence (met inbegrip van onderzoek van het grondrecht, bestaande huurovereenkomsten, bestaande bouwwetgeving, milieukwesties en verontreinigde locaties)
 • Onderhandelen over en opstellen van koopovereenkomsten voor onroerend goed, koopovereenkomsten voor aandelen in onroerendgoedmaatschappijen enz.
 • Onderhandeling en opstelling van lenings- en zekerheidsovereenkomsten, alsmede kadastrale verklaringen (erfdienstbaarheden, zakelijke rechten)
 • Ondersteuning in het kader van de uitvoering van contracten (bv. herziening van uitbetalingsvereisten)

Projectontwikkeling

 • Oprichting en ondersteuning van project-/vastgoedvennootschappen in nauwe samenwerking met de belastingadviseurs.
 • Opstelling van een bouwrecht (onderhandeling en opstelling van stedenbouwkundige contracten, ondersteuning bij de planning van stedelijk grondgebruik en bouwvergunningsprocedures)
 • Onderhandelen over en opstellen van contracten voor projectontwikkeling, bouw, planning en andere projectgerelateerde contracten; advies tijdens de bouw (toeslagen, verstoring van het bouwproces, insolventie van bij de bouw betrokken partijen, enz.)
 • Vestiging van woningen en gedeeltelijke eigendom in overeenstemming met de Duitse Condominiumwet (WEG)
 • Onderhandelen over en opstellen van overeenkomsten naar naburig recht
 • Verhuur en beheer van bestaand onroerend goed (asset management)
 • Advies in geval van crisis van het vastgoedproject (uitwinning van zekerheden op leningen, gedwongen verkoop en beheer, insolventierecht)
 • Verkoop van het onroerend goed

Vermogensbeheer en huurrecht

 • Onderhandelen over en opstellen van (commerciële) huurovereenkomsten en addenda
 • Ondersteuning bij insolventie van huurders
 • Onderhandelen over en opstellen van contracten voor vermogensbeheer en faciliteitenbeheer
 • Adviseren en vertegenwoordigen van cliënten en inschrijvers in aanbestedingsprocedures voor asset en facility management diensten
 • Juridische bijstand voor verbouwingen en uitbreidingen, alsook voor renovatiemaatregelen in bestaande gebouwen