Uw succes is onze doelstelling. Wij bieden u een uitgebreid, professioneel advies gericht op oplossingen. Als groot advocatenkantoor voor economisch recht denken en handelen wij samen met u, zijn wij consequent gespecialiseerd, internationaal georiënteerd en staan wij altijd voor u klaar. Wij bieden service op maat. To the point.

Naar de advocaten Naar de juridische gebieden

 • Arbeidsrecht

  Diensten die wij verlenen aan particulieren en publiek-rechtelijke werkgevers en leidinggevend personeel:

  • Het opzetten, onderhouden en beëindigen van arbeidsverhoudingen en dienstverbanden
  • Rechtsbetrekkingen van bestuurders en functionarissen
  • Vertege...
  Arbeidsrecht
 • Bank- en kapitaalmarktrecht

  Diensten die wij verlenen aan kredietinstellingen en het MKB:

  • Kredietrecht
  • Borgstellingen
  • Vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures
  • Juridisch beleggingsadvies
  • Vragen m.b.t. fallissements- en saneringsrecht
  • Leasen en huurkoop
  Bank- en kapitaalmarktrecht
 • Bouw- en architectenrecht

  Diensten die wij verlenen aan middelgrote bedrijven en architecten:

  • Opstellen van contracten
  • Advies m.b.t. bouwbegeleiding
  • Advies m.b.t. aaneming van werk
  • Garantierecht
  Bouw- en architectenrecht
 • Erfrecht

  Diensten die wij verlenen aan ondernemers, particulieren en stichtingen:

  • Planning en realisatie van opvolging
  • Bedrijfsopvolging
  • Testamenten en erfcontracten
  • Fiscale aspecten rondom het erfrecht
  • Verweren tegen vorderingen inzake nalatenschap en claimen...
  Erfrecht
 • Intellectuele en industriële eigendomsrechten

  Diensten die wij verlenen aan nationale en internationale bedrijven:

  Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 • Vennootschapsrecht

  Diensten die wij verlenen aan vennootschappen, hun vennoten en bedrijfsleiders:

  • Oprichten van vennootschappen
  • Verkopen van aandelen
  • Aankopen van bedrijven (M & A)
  • Herstructurering (verandering van vorm, opsplitsing, fusie)
  • Geschillen tussen vennoten
  • Bege...
  Vennootschapsrecht
 • Handelsrecht

  Diensten die wij verlenen aan bedrijven en vennootschappen:

  • Verbintenissenrecht (koopcontracten, leveringscontracten, aannemingsovereenkomsten, beleggingscontracten, ontwikkelingsovereenkomsten)
  • Productaansprakelijkheid
  • Compliance
  • Verkooprecht
  • Algemene...
  Handelsrecht
 • Onroerendgoedrecht

  Diensten die wij verlenen aan eigenaren van onroerende zaken, projectbeheerders, projectonwikkelaars, kopers en verkopers:

  • Onroerendgoedtransacties (Due Diligence, aan- en verkoop, leasing)
  • Projectplanning en -ontwikkeling
  • Realisatie van projectbeheer
  • R...
  Onroerendgoedrecht
 • Informatietechnologierecht

  Diensten die wij verlenen aan nationale en internationale bedrijven:

  • ICT-contracten
  • Internetrecht
  • Recht m.b.t. gegevensbescherming
  • Recht verkoop op afstand
  Informatietechnologierecht
 • Faillissements- en saneringsrecht

  Diensten die wij verlenen aan nationale en internationale bedrijven, debiteuren en crediteuren:

  • Begeleiding van bedrijven en ondernemers in geval van faillissement
  • Eigen beheer en beschermingsprocedures
  • Vertegenwoordiging bij geschillen inzake...
  Faillissements- en saneringsrecht
 • Internationaal economisch recht

  Diensten die wij verlenen aan bedrijven en vennootschappen:

  • Internationaal verbintenissenrecht
  • Internationale productaansprakelijkheid
  • Internationaal verkooprecht
  • Import-/exportvoorwaarden
  Internationaal economisch recht
 • Belastingrecht

  Diensten die wij verlenen aan bedrijven en particulieren:

  • Procedures bij fiscale bedrijfscontroles, beroep, bezwaar, cassatie
  • Rapporten over belastingtechnische kwesties
  • Het opstellen van een eigen aangifte
  • Fiscale strafprocedures, van de eerste aanleg...
  Belastingrecht
 • Strafrecht

  Diensten die wij verlenen aan bedrijven en particulieren:

  • Strafrecht inzake belastingaangelegenheden, economische zaken en faillissemente
  • Procedures waarbij een boete kan worden opgelegd
  • Intern onderzoek
  • Compliance-advies
  • Juridische rapporten
  • Aangiftes
  Strafrecht
 • Auteurs-, media- en persrecht

  Diensten die wij verlenen aan bedrijven en uitgeverijen:

  • Auteursrecht
  • Mediarecht
  • Perswetgeving
  • Vrijheid van meningsuiting
  Auteurs-, media- en persrecht
 • Bestuursrecht

  Diensten die wij verlenen aan bedrijven, steden, gemeentes, provincies, organisaties en particulieren:

  • Bouw- en planningsrecht
  • Milieu- en afvalrecht
  • Recht van overheden
  • Recht inzake gemeentelijke reglementen
  • Recht inzake gemeentelijke heffingen
  Bestuursrecht
 • Versicherungsrecht

  Versicherungsrecht

Uitmuntend.